–>19 March –> Nahl (Jalandhar) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>19 March –> Saner (Zira) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>19 March –> Lohgarh (Ferozepur) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>19 March –> Sur Singh (Tarn Taran) Dharmik Program  —>Live  11 Am   –>20 March –> Malloke (Zira) All Open Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>20 March –> Sur Singh (Tarn Taran) Kabaddi Cup —>Live  11 Am   –>21 March –> Chanba Kalan (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>23 March –> Lakhna (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>23 March –> Rajoke (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>24 March –> Mahesari Sandhuan (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>24 March –> Rajoke (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>24 March –> Dhul Kohna (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>24 March –> Chur Chak (Moga) Kabaddi Tournament  —> (Cancelled)   –>24 March –> Dhalleke (Moga) Cultural Program —> (Cancelled)   –>25 March –> Mahesari Sandhuan (Moga) Cultural Program —>Live  11 Am   –>25 March –> Warnala (Zira) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>28 March –> Badduwal (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>3 April –> Nathu Chak (Tarn Taran) Kabaddi Cup  —>Live  11 Am   –>6 April –> Biharipur (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am   –>10 May –> Pandori Hasan (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>4 Sep –> Talwandi Kalan (Ludhiana) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am

Category: