–>21 November  –> Kot Karor Kalan (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>23 November  –> Dhanna Singh Wala (Naushehra Pannuan) Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>24 November  –> Daleke (Tarn Taran) Kabaddi Show Match    —>Live  5 Pm   –>25 November  –> Dhotian (Tarn Taran) Dog Racing  —>Live  11 Am   –>25 November  –> Mastgarh (Khem Karan) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am   –>29 November  –> Gajan (Tarn Taran) Kabaddi Show Match  —>Live  5 Pm   –>30 November  –> Mahla Kalan (Moga) Kabaddi Tournament  —>Live  11 Am   –>6 December  –> Daule Wala (Moga) Kabaddi Cup   —>Live  11 Am   –>7 December  –> Poonian Readwa (Shah Kot) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>10 December  –> Charik (Moga) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>11 December  –> Charik (Moga) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>23 December  –> Cultural Program (Moga)  —>Live  11 Am   –>14 January  –> Wan Tara (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am   –>15 January  –> Wan Tara (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am

Category: