–>25 May –> Khara (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>28 May –> Manochahal Khurd (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match —>Live  11 Am   –>3 June –> Chaure (Gurdaspur) Kabaddi Cup —>Live  11 Am   –>8 June –> Gharyala (Tarn Taran) Cultural Program & Kabaddi Cup —>Live  11 Am

Category: