Wattu (Sri Mukatsar Sahib) Kabaddi Show Match 19 May 2022

2022-05-19

4:30 pm.

8:00 pm

Wattu (Sri Mukatsar Sahib)

Sri Muktsar Sahib

1st Tota Singh Wala (DP Sandhu Coach) (40.5)

2nd Majha Kabaddi Club Gharyala (Jaswinder Kalsi Coach) (36)

Video

Poster

Photos